Anasayfa / Duyurular / 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

İlgi :   Göynük Belediye Meclisinin 07/04/2017 gün ve 35 sayılı  kararı.

 

Bolu ili Göynük ilçesi, Sofuali Mahallesi, H25B06C4A pafta, 180 ada 1-3-7 parseller için düzenlenmiş olan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin onayı talep edilmiştir. Değişiklik talebi Belediyemiz Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 33 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. 3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden konunun meclisimizde yeniden görüşülmesi sonucunda Belediyemiz Meclisinin 07.04.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile plan değişikliği oybirliğiyle onaylamıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi gereği, imar planı 10.04.2017-10.05.2017 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası’nın 1. katında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

UİP-11599,4

NİP-13401,3

Hakkında Göynük Belediyesi

Bunumu arıyorsunuz ?

BOLU İLİ GÖYNÜK İLÇESİ ÇEŞME MAHALLESİ 210 ADA 29 NOLU PARSEL VE ÖRENCİK KÖYÜ 273 ADA 2-3 VE 4 NOLU PARSELLERDE 18.MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

BOLU İLİ GÖYNÜK İLÇESİ ÇEŞME MAHALLESİ 210 ADA 29 NOLU PARSEL VE ÖRENCİK KÖYÜ 273 ...