Anasayfa / Kurumsal / Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz
• Hizmetlerin planlanması ve uygulanmasında önce insan,
• Hızlı, kaliteli, güvenilir ve güler yüzlü hizmet,
• Tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf yönetim,
• Kaynakların amacına uygun, etkin ve verimli kullanımı,
• Tüm paydaşların temsil edildiği katılımcı yönetim,
• Doğal, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere aktarma,
• Çevreye duyarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme,
• Öncü belediyecilik anlayışıyla pozitif farkındalık,
• Toplumsal sorumluluğun bilincinde, adil ve güvenilir sosyal belediyecilik,
• Uzmanlığı ve bilgiyi esas alan, entelektüel birikime değer veren kurumsal yönetim,
• Hukuka ve etik değerlere uygun hizmet,
• Bilişim ve teknolojiden azami düzeyde yararlanmaktadır.

Hakkında GÖYNÜK BELEDİYESİ

Bunumu arıyorsunuz ?

Meclis Üyelerimiz