Anasayfa / Duyurular / BOLU İLİ GÖYNÜK İLÇESİ ÇEŞME MAHALLESİ 210 ADA 29 NOLU PARSEL VE ÖRENCİK KÖYÜ 273 ADA 2-3 VE 4 NOLU PARSELLERDE 18.MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

BOLU İLİ GÖYNÜK İLÇESİ ÇEŞME MAHALLESİ 210 ADA 29 NOLU PARSEL VE ÖRENCİK KÖYÜ 273 ADA 2-3 VE 4 NOLU PARSELLERDE 18.MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

BOLU İLİ GÖYNÜK İLÇESİ ÇEŞME MAHALLESİ 210 ADA 29 NOLU PARSEL VE ÖRENCİK KÖYÜ 273 ADA 2-3 VE 4 NOLU PARSELLERDE 18.MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI
(BELEDİYE İLAN SERVİSİNE)
İlgi: Göynük Belediye Meclisinin 26/01/2024 gün ve 5 sayılı kararı.
Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan; Bolu ili Göynük ilçesi, Çeşme Mahallesi 210 ada 29 parsel ve Örencik Köyü 273 ada 2-3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu yaklaşık 13863 m2 parselleri kapsayan taşınmazlarda ilgi encümen kararıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işine ait uygulama parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin asılıp ilan edilmesi ve kesinleşmesinden sonra tescilleri yapılacaktır.
Hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 1/1000 Ölçekli Göynük Uygulama İmar Planı ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21.maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16.maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15.16.17.18.19 Maddelerine göre uygun olup, 18.Madde Uygulama Yönetmeliğinin 39.Maddesine göre 1 ay müddetle Belediyede asılması, ayrıca mutad vasıtalarla duyurulması, ilgili mahalle, köy muhtarlıklarına tebliği ve bu sürenin sonunda kesinleştirilmesi gerekmektedir.
Parselasyon planı 30/01/2024-28/02/2024 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası’nın 1.katında 1 ay süre ile askıya çıkarılacak ve mutad vasıtalarla halka ilan edilecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.

Hakkında Göynük Belediyesi

Bunumu arıyorsunuz ?

Göynük Belediyemize ait 14 ABJ 012 plakalı Otobüs aracı 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine ...