Anasayfa / Duyurular / GÖYNÜK SOFUALİ MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

GÖYNÜK SOFUALİ MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

Göynük Belediye Encümeninin 21/02/2017 gün ve 4 sayılı  kararı.

Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan; Bolu ili Göynük ilçesi, Sofuali Mahallesinde Toki Civarında 74 ada 6-7-8-9-10-11-13-14-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-30 nolu parseller, 75 ada 5-6-7 nolu parseller, 190 ada 11-12-13-15-34-35-36 nolu parseller, 193 ada 3 nolu parselleri kapsayan taşınmazlarda ilgi Encümen kararıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işine ait uygulama parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin asılıp ilan edilmesi ve kesinleşmesinden sonra tescilleri yapılacaktır.

Hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. 16. 17. 18. 19 Maddelerine göre uygun olup 18. Madde Uygulama Yönetmeliğinin 39.Maddesine göre 1 ay müddetle Belediyede asılması, ayrıca mutad vasıtalarla duyurulması, ilgili mahalle, köy muhtarlıklarına tebliği ve bu sürenin sonunda kesinleştirilmesi gerekmektedir.

Parselasyon Planı 27.02.2017-27.03.2017 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası’nın 1. katında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur. 24/02/2017

Hakkında Göynük Belediyesi

Bunumu arıyorsunuz ?

Meclis Toplantısı İlanı