Anasayfa / Duyurular / GÖYNÜK SOFUALİ MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

GÖYNÜK SOFUALİ MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

Göynük Belediye Encümeninin 06/06/2017 gün ve 28 sayılı  kararı.

Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan; Bolu ili Göynük ilçesi, Sofuali Mahallesinde Toki Civarında 180 ada1-2-3-6-7 nolu parselleri kapsayan taşınmazlarda ilgi Encümen kararıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işine ait uygulama parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin asılıp ilan edilmesi ve kesinleşmesinden sonra tescilleri yapılacaktır.

Hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 1/1000 Ölçekli Sofuali Mahallesi180 Ada 1-3-7 Par. Uyg. İmar Planı Değişikliği ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. 16. 17. 18. 19 Maddelerine göre uygun olup 18. Madde Uygulama Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 1 ay müddetle Belediyede asılması, ayrıca mutad vasıtalarla duyurulması, ilgili mahalle, köy muhtarlıklarına tebliği ve bu sürenin sonunda kesinleştirilmesi gerekmektedir.

Parselasyon Planı 07.06.2017-07.07.2017 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası’nın 1. katında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur. 07/06/2017

Hakkında Göynük Belediyesi

Bunumu arıyorsunuz ?

34.GELENEKSEL AKŞEMSEDDİN HZ. ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ BU YIL 26 MAYIS 2024 TARİHİNDE DÜZENLENECEKTİR.

34.GELENEKSEL AKŞEMSEDDİN HZ. ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ BU YIL 26 MAYIS 2024 TARİHİNDE DÜZENLENECEKTİR.