Anasayfa / Duyurular / İLÇEMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE TALEP EDİLEN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ASKI İLANI

İLÇEMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE TALEP EDİLEN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ASKI İLANI

  1. Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarih ve 20 sayılı kararıyla almış olduğu çevre köylerin tamamının ve Bölücekova Köyünün bir kısmının mücavir alana alınması ile ilgili kararın Revize Edilerek sadece Bölücekova Köyünün Mücavir Alana alınması ve Belediye Sınırı koordinatlarının onaylanmasının görüşülmesi talebi 05/12/2017 tarih ve 64 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
  2. Sofuali Mahallesi 74 Ada, 9 parselde bulunan taşınmazda istenilen bodrum katların iskanlanmasına yönelik yoğunluk artışlı İmar Planı Değişiklik talebi meclisimizin 08/12/2017 tarih ve 67 sayılı kararıyla reddedilmiştir.
  3. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 05/10/2017 tarihli yazısıyla; Göynük-Mudurnu Devlet Yolu(Tarihi Kemerli Menfez Ripajı) üzerinde bulunan Tarihi Menfez nedeniyle yol güzergahının kaydırılması için yapılan Kamulaştırma Planı uyarınca imar planı değişiklik talebi 08/12/2017 tarih ve 68 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
  4. Sofuali Mahallesi 180 ada, 30 parselde bulunan taşınmazda 07/10/2016 tarih ve 74 sayılı Belediye Meclis kararıyla yoğunluk artışı onaylanan parseldeki yoğunluk artışının düşürülerek planın yeniden onaylanması talebi 08/12/2017 tarih ve 69 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
  5. Fen İşleri Müdürlüğünün talebi üzerine; Bolu ili, Göynük ilçesi, Sofuali Mahallesinde 18 Uygulamasını kapsamak üzere Müdürlüğümüzün teklifiyle: 05/09/2017 tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanan Sofuali Mahallesi Toki Civarında uygulanan 18 Uygulamasını kapsamak üzere plana eklenen plan notu kararının iptal edilmesi talebi 08/12/2017 tarih ve 70 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi gereği, plan değişikliğine konu taleplerden onaylananlar 15.12.2017-14.01.2018 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası’nın 1. Katında ve https://goynuk.bel.tr/ adresinde 1 ay(30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Hakkında Göynük Belediyesi

Bunumu arıyorsunuz ?

BOLU İLİ GÖYNÜK İLÇESİ SOFUALİ MAHALLESİ 75 ADA 8 PARSEL SOSYAL TESİSİ ALANI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI