Anasayfa / Duyurular / BOLU-GÖYNÜK İLÇESİ SOFUALİ MAHALLESİ 70 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 VE 194 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 NOLU PARSELLERİN 18.MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

BOLU-GÖYNÜK İLÇESİ SOFUALİ MAHALLESİ 70 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 VE 194 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 NOLU PARSELLERİN 18.MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

BOLU-GÖYNÜK İLÇESİ SOFUALİ MAHALLESİ 70 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 VE 194 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 NOLU PARSELLERİN 18.MADDE UYGULAMASI PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

(BELEDİYE İLAN SERVİSİNE ) 

 

İlgi: Göynük Belediye Meclisinin 05/08/2022 gün ve 44 sayılı kararı.

Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan; Bolu İli Göynük İlçesi, Sofuali Mahallesi 70 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27  ve 194 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parselleri kapsayan taşınmazlarda ilgi Encümen kararıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işine ait uygulama pareslasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin asılıp ilan edilmesi ve kesinleşmesinden sonra tescilleri yapılacaktır.

Hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 1/1000 Ölçekli Göynük Uygulama İmar Planı ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesi , 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 15.16.17.18.19 Maddelerine göre uygun olup, 18. Madde Uygulama Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 1 ay müddetle Belediyede asılması, ayrıca mutad vasıtalarla duyurulması, ilgili mahalle, köy muhtarlıklarına tebliği ve bu sürenin sonunda  kesinleştirilmesi gerekmektedir.

Parselasyon Planı 09/01/2023-08/02/2023 tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası’nın 1. katında 1 ay süre ile askıya çıkarılacak ve mutad vasıtalarla halka ilan edilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

 

Hakkında Göynük Belediyesi

Bunumu arıyorsunuz ?

Göynük Belediyemize ait 14 ABJ 012 plakalı Otobüs aracı 2886 sayılı İhale Kanunun 45. Maddesine ...